Aqua Sport

שיפוץ ציוד צלילה

בחינה,מדידה,שיפוץ וכיול ווסתי צלילה,
ציוד נשימה (מנ"פ), מאזני ציפה וברזי מכלים.
על פי הוראות יצרן וחלפים מקוריים בלבד.

 
עלות שיפוץ ווסת נשימה כולל כל האטמים
לא כולל *ח"ח  175 ₪

עלות שיפוץ מאזן ציפה כולל כל האטמים
לא כולל *ח"ח  70  ₪
שיפוץ מאזני ציפה יכלול רק מכלולים מתחלפים.
אין הדבקות בגוף המאזן!!!

עלות שיפוץ ברז מיכל כולל כל האטמים
לא כולל  *ח"ח  57  ₪

 *ח"ח – חלקי חילוף
  שיפוץ ציוד יעשה עם חלפים מקוריים בלבד!

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים