Aqua Sport

מבדקה הידרוסטטית

מבדקה הידרוסטטית מאושרת לביצוע בדיקות
חד-שנתיות וארבע שנתיות של מכלי צלילה.
*מנ"פ ללא תפר על פי תקן BS5430
 
עד נפח 20 ליטר ולחץ עבודה  300 בר

עלות מבדק מיכל מנ"פ  121 ₪
עלות מבדק מיכל צלילה 121 ₪
עלות מבדק מיכל אחר   250 ₪

בחינת מכלים תיעשה למכלים מאושרי תקן בלבד,
ועפ"י הוראות היצרן!

* מנ"פ – מערכת נשימה פתוחה 
 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים