Aqua Sport

מבדקה טכנית לציוד צלילה

מעבדת ציוד הצלילה ממוקמת ופועלת במועדון הצלילה
המנוסה והוותיק ביותר במזרח התיכון (1962).
המעבדה המשוכללת והמתקדמת מסוגה
בתחום מועדוני הצלילה וציוד צלילה בארץ ובעולם,
בין השעות: 08:30-16:30
טל. 086334404 (שלוחה 5) פקס.086333771
בחינה,מדידה,שיפוץ וכיול ווסתי
צלילה, ציוד נשימה (מנ"פ),
מאזני ציפה וברזי מכלים.
על פי הוראות יצרן וחלפים
מקוריים בלבד.
מבדקה הידרוסטטית מאושרת
לביצוע בדיקות חד-שנתיות
וארבע שנתיות של מכלי צלילה.
*מנ"פ ללא תפר על פי תקן
BS5430 עד נפח 20 ליטר
ולחץ עבודה 300 בר
שיפוץ מדחסי לחץ גבוה לאוויר
לנשימה עפ"י הוראות היצרן
דרונט בניית אתרים